<div align="center"> <h1> : Lato Ludzików : Last : Atari Copy Party!</h1> <h3>Zloty użytkowników Atari, scena, download</h3> <p>atari, xl/xe, 8-bit, 8bit, zlot, party, copy-party, copy, serious, syzygy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.atari8.info" rel="nofollow">http://www.atari8.info</a></p> </div>